Naj slovenskej chôdze

Olympijské hry Rio de Janeiro 2016

Matej Tóth

olympijský víťaz na 50km

Olympijské hry Soul 1988

Jozef Pribilinec

olympijský víťaz na 20km

Majstrovstvá sveta Peking 2015

Matej Tóth

majster sveta na 50km

Majstrovstvá Európy Split 1990

Pavol Blažek 20km 1.miesto

Majstrovstvá Európy Zurich 2014

Matej Tóth  50km 2.miesto

Svetový pohár Chihuahua 2010

Matej Tóth 50km 1.miesto

Krédo chodca

" Osudom chodca je nezaujímať sa o publicitu, ale tvrdo trénovať. A my sme zvyknutí trénovať tvrdo a neústupne. Mladí, ktorí si vyberú túto disciplínu, musia mať na zreteli, že chôdzu sprevádza utrpenie a málo, dokonca žiadne materiálne výhody. Ja by som však tento šport nevymenil za nič iného, pretože mi dáva pocit, akoby som bol pánom celého kusu sveta - toho kúska, v ktorom aj chodci majú právo na svoje šťastie ako všetci ostatní ľudia. "