ROZHODCOVIA

V prílohe je zoznam rozhodcov chôdze a meračov tratí

V prílohe je Záznam rozhodcu chôdze, Červená karta rozhodcu chôdze a Protokol vrchníka chôdze