TÓTH vs. IAAF

...  K ČOMU BOLO TOTO VŠETKO DOBRÉ ...

BRATISLAVA 21. decembra 2017 (SAZ - GABRIEL BOGDÁNYI)

Medzinárodná asociácia atletických federácií (IAAF) zastúpená Jednotkou integrity atletiky (Athletics Integrity Unit - AIU) sa neodvolá na Športový arbitrážny súd (CAS) v Lausanne proti verdiktu disciplinárnej komisie Slovenského atletického zväzu v prípade Mateja Tótha. V praxi to znamená, že olympijský šampión z Ria de Janeiro 2016 a majster sveta z Pekingu 2015 v chôdzi na 50 km je zbavený obvinenia, že porušil antidopingové pravidlá. Chodec banskobystrickej Dukly sa tak môže vrátiť opäť do súťažného diania.

V tomto duchu rozhodla DK SAZ už 4. októbra 2017, no až doteraz sa čakalo na postoj IAAF (AIU), ktorá ešte mohla prípad posunúť na CAS. Rozhodnutie malo padnúť do 3. decembra, no IAAF si predĺžila lehotu do 18. 12. a potom ešte o dva dni do 20. 12. do polnoci 20. decembra sa však AIU nevyjadrila, ako bude ďalej postupovať.

Vo štvrtok 21. decembra krátko pred 19.00 h však právnik AIU informoval generálnu sekretárku SAZ Annu Kirnovú aj Martina Maisnera, právnika Mateja Tótha, že IAAF sa rozhodla neodvolať sa proti verdiktu DK SAZ na Športový arbitrážny súd. Písomné vyjadrenie by mala AIU poslať SAZ-u v piatok 22. decembra 2017.

"Som, samozrejme, nesmierne šťastný, že sa to po takmer ôsmich mesiacoch takto skončilo. Spadol mi veľký kameň zo srdca," reagoval na verdikt IAAF 34-ročný Matej Tóth. "Budú to jedny z mojich najkrajších Vianoc v živote, pod stromček som dostal krásny darček. Teším sa, že pravda vyšla najavo. Ďakujem všetkým, ktorí mi v tomto zložitom období pomáhali, podporovali ma, verili mi a vlievali do mňa dôveru aj vo chvíľach, keď som už neveril, že spravodlivosť zvíťazí. Som rád, že aj antidopingoví experti IAAF uznali, že moja jediná odchýlka v biologickom pase športovca bola len dôsledok prirodzeného fyziologického stavu môjho organizmu."

Ako je známe, disciplinárna komisia SAZ vedená profesorom Ivanom Čillíkom na zasadnutí 4. októbra 2017 v Bratislave rozhodla, že Matej Tóth neporušil antidopingové pravidlá a zrušila mu dočasný dištanc, ktorý mu v júni udelila IAAF.

Disciplinárka šesť týždňov od svojho prvého zasadnutia skúmala expertízy dodané Matejom Tóthom, ktoré vysvetľovali dôvod nízkej hladiny hemoglobínu v antidopingovej vzorke odobratej 4. mája 2016. Bola to jediná z 24 vzoriek, ktoré mu pre potreby sledovania krvného obrazu v biologickom pase športovca odobrali v období rokov 2009 - 2016, s hodnotou mimo vymedzeného rámca. Na základe tejto jedinej odchýlky, navyše len tesnej, experti IAAF obvinili 34-ročného chodca banskobystrickej Dukly z krvného dopingu. Podľa nich názoru Tóth pravdepodobne manipuloval s vlastnou krvou s využitím nedovolených metód (autológna transfúzia).

DK SAZ preskúmala nielen Tóthom dodaný 250-stranový s 25 prílohami od 7 odborníkov v oblasti hematológie a metabolomiky zo 6 krajín, ale nechala si vypracovať vlastné posudky. Aj tie korešpondovali so zisteniami expertov, ktorí vypracovali posudky pre Tótha. Posudky pre DK SAZ vypracovali vedecké kapacity ako Kevin Hampton, popredný britský hematológ a odborníka na biologické pasy športovcov, a tiež profesor Tomáš Kára, špičkový český kardiochirurg s bohatými skúsenosťami v oblasti športovej medicíny (so zameraním na riadenie krvného obehu a záťažovú fyziológiu) na Klinike kardiovaskulárnych chorôb na prestížnej Mayo Clinic v americkom Rochestri.


Prípad Mateja Tótha sa stále naťahuje, IAAF sa k rozhodnutiu DK SAZ nevyjadrila ani v ďalšej lehote.

IAAF mala do stredajšej polnoci oznámiť Slovenskému atletickému zväzu, či sa odvolá proti oslobodzujúcemu verdiktu DK SAZ pre Mateja Tótha.

BRATISLAVA 21. decembra 2017 (SAZ - GB)

STANOVISKO SLOVENSKÉHO ATLETICKÉHO ZVÄZU "O polnoci zo stredy 20. na štvrtok 21. decembra 2017 uplynula lehota, dokedy sa mala Medzinárodná asociácia atletických federácií (IAAF) vyjadriť, či akceptuje verdikt disciplinárnej komisie Slovenského atletického zväzu (DK SAZ) v prípade kauzy Mateja Tótha, alebo sa proti nemu odvolá na Športový arbitrážny súd (CAS) do Lausanne. Keďže ani v dvojnásobne predĺženom termíne IAAF neoznámila Slovenskému atletickému zväzu ani Matejovi Tóthovi, že rozhodnutie DK SAZ neakceptuje, mohlo by to signalizovať (ale zatiaľ to nie je oficiálne potvrdené), že už sa neobráti na CAS.
Slovenský atletický zväz preto ešte vo štvrtok 21. decembra 2017 požiada o oficiálne stanovisko Jednotku integrity atletiky (AIU), ktorá zastupuje IAAF pri riešení podobných prípadov. IAAF zastúpená Jednotkou integrity atletiky totiž teoreticky mohla využiť na doručenie oznámenia aj inú ako elektronickú poštu (e-mail), hoci doposiaľ v kauze Mateja Tótha komunikovala vždy elektronicky. Kým SAZ nedostane oficiálnu odpoveď, dovtedy sa stále pohybujeme len v rovine domnienok a špekulácií.
IAAF sa mala pôvodne vyjadriť už v nedeľu 3. decembra do polnoci, keď uplynula 45-dňová lehota, no v rámci svojich pravidiel využila možnosť jej predĺženia o ďalšie dva týždne do 18. 12. 2017. Ani v tento deň však nerozhodla, ale prišiel len strohý oznam, že IAAF Doping Review Board (orgán IAAF na posudzovanie dopingu) si v tejto kauze predĺžil lehotu na vyjadrenie sa a podanie odvolania na CAS o 2 dni do 20. decembra 2017."
STANOVISKO MATEJA TÓTHA
"Čakanie bolo náročné a stresujúce, ale aj napriek tomu, že ma IAAF neinformovala, že sa v danej lehote odvolala na CAS, neberiem môj prípad za úplne skončený. Skôr ako si celkom vydýchneme, ešte si radšej počkáme na definitívne a oficiálne potvrdenie, či sa IAAF odvolala alebo nie."

BRATISLAVA 18. decembra 2017 (SAZ - GABRIEL BOGDÁNYI)

Hoci v pondelok 18. decembra 2017 uplynula lehota Medzinárodnej asociácie atletických federácií (IAAF), aby sa vyjadrila, či akceptuje verdikt disciplinárnej komisie Slovenského atletického zväzu (DK SAZ) v prípade kauzy Mateja Tótha, stále je všetko otvorené. Olympijský šampión v chôdzi na 50 km z Ria de Janeiro 2016 musí čakať minimálne ďalšie dva dni - do 20. decembra 2017.

"Aj keď to vyznieva ako déjà vu, chcem týmto informovať médiá a verejnosť o ďalšom postupe v mojom prípade. Dnes, v pondelok 18. decembra, IAAF doručila Slovenskému atletickému zväzu list, v ktorom len stroho informuje o predĺžení lehoty na vyjadrenie sa v mojom prípade o 2 dni, keďže doteraz nedostala vyjadrenie svojho panela expertov - IAAF Doping Review Board. V liste je uvedené, že hraničný termín, do ktorého sa musia vyjadriť, je 20. december 2017. Nezostáva nám teraz nič iné, len počkať do stredy," informoval Matej Tóth.

Prípad teda ani 18. decembra 2017 stále nie je definitívne ukončený. Ak sa IAAF a jej panel expertov nestotožní s vysvetleniami poskytnutými Matejom Tóthom, ktoré DK SAZ akceptovala, môže sa riadiaci orgán svetovej atletiky ešte obrátiť na Športový arbitrážny súd (CAS) do Lausanne.

Pôvodne sa IAAF mala vyjadriť už v nedeľu 3. decembra do polnoci, keď uplynula 45-dňová lehota, no v rámci svojich pravidiel využila možnosť predĺženia lehoty o ďalšie dva týždne do 18. 12. 2017.

Ako je známe, disciplinárna komisia SAZ vedená profesorom Ivanom Čillíkom na zasadnutí 4. októbra 2017 v Bratislave rozhodla, že Matej Tóth neporušil antidopingové pravidlá a zrušila mu dočasný dištanc, ktorý mu v júni udelila IAAF. Disciplinárka šesť týždňov od svojho prvého zasadnutia skúmala expertízy dodané Matejom Tóthom, ktoré vysvetľovali dôvod nízkej hladiny hemoglobínu v antidopingovej vzorke odobratej 4. mája 2016. Bola to jediná z 24 vzoriek, ktoré mu pre potreby sledovania krvného obrazu v biologickom pase športovca odobrali v období rokov 2009 - 2016, s hodnotou mimo vymedzeného rámca. Na základe tejto jedinej odchýlky, navyše len tesnej, experti IAAF obvinili 34-ročného chodca banskobystrickej Dukly z krvného dopingu. Podľa nich názoru Tóth pravdepodobne manipuloval s vlastnou krvou s využitím nedovolených metód (autológna transfúzia).

DK SAZ preskúmala nielen Tóthom dodaný 250-stranový s 25 prílohami od 7 odborníkov v oblasti hematológie a metabolomiky zo 6 krajín, ale nechala si vypracovať vlastné posudky. Expertízy Kevina Hamptona, popredného britského hematológa a odborníka na biologické pasy športovcov, a tiež profesora Tomáša Káru, špičkového českého kardiochirurga s bohatými skúsenosťami v oblasti športovej medicíny (so zameraním sa na riadenie krvného obehu a záťažovú fyziológiu) na Klinike kardiovaskulárnych chorôb na prestížnej Mayo Clinic v americkom Rochestri, podľa DK SAZ potvrdili zistenia expertov, ktorí vypracovali posudky pre Tótha.


BRATISLAVA 4. decembra 2017 (SAZ - GABRIEL BOGDÁNYI)

O tom, či verdikt disciplinárnej komisie Slovenského atletického zväzu (DK SAZ) v prípade kauzy olympijského šampióna v chôdzi na 50 km z Ria de Janeiro 2016 Mateja Tótha Medzinárodná asociácia atletických federácií (IAAF) akceptuje, alebo sa proti nemu odvolá na Športový arbitrážny súd (CAS) do Lausanne, sa definitívne rozhodne najneskôr 18. decembra 2017.

Hoci v nedeľu 3. decembra o polnoci uplynula 45-dňová lehota na vyjadrenie sa IAAF k verdiktu, tá v rámci svojich pravidiel využila možnosť predĺženia lehoty o ďalšie dva týždne.

"V pondelok 4. decembra IAAF doručila Slovenskému atletickému zväzu a aj mne list, v ktorom informuje o predĺžení lehoty na vyjadrenie sa v mojom prípade o dva týždne v súlade s pravidlami IAAF. Dôvod tohto kroku je, že IAAF doteraz nedostala vyjadrenie svojho panela expertov - IAAF Doping Review Board - ktorý posudzuje môj prípad. V liste z IAAF je taktiež uvedené, že hraničný termín, do ktorého sa musia vyjadriť, je 18. december 2017," informoval Matej Tóth.

Ako je známe, disciplinárna komisia SAZ vedená profesorom Ivanom Čillíkom n zasadnutí 4. októbra 2017 v Bratislave rozhodla, že Matej Tóth neporušil antidopingové pravidlá a zrušila mu dočasný dištanc, ktorý mu v júni udelila IAAF. Disciplinárka šesť týždňov od svojho prvého zasadnutia skúmala expertízy dodané Matejom Tóthom, ktoré vysvetľovali dôvod nízkej hladiny hemoglobínu v antidopingovej vzorke odobratej 4. mája 2016. Bola to jediná z 24 vzoriek, ktoré mu pre potreby sledovania krvného obrazu v biologickom pase športovca odobrali v období rokov 2009 - 2016, s hodnotou mimo vymedzeného rámca. Na základe tejto jedinej odchýlky, navyše len tesnej, experti IAAF obvinili 34-ročného chodca banskobystrickej Dukly z krvného dopingu. Podľa nich názoru Tóth pravdepodobne manipuloval s vlastnou krvou s využitím nedovolených metód (autológna transfúzia).

DK SAZ preskúmala nielen Tóthom dodaný 250-stranový s 25 prílohami od 7 odborníkov v oblasti hematológie a metabolomiky zo 6 krajín, ale nechala si vypracovať vlastné posudky. Expertízy Kevina Hamptona, popredného britského hematológa a odborníka na biologické pasy športovcov, a tiež profesora Tomáša Káru, špičkového českého kardiochirurga s bohatými skúsenosťami v oblasti športovej medicíny (so zameraním sa na riadenie krvného obehu a záťažovú fyziológiu) na Klinike kardiovaskulárnych chorôb na prestížnej Mayo Clinic v americkom Rochestri, podľa DK SAZ potvrdili zistenia expertov, ktorí vypracovali posudky pre Tótha.

Prípad teda 18. decembra 2017 stále nie je definitívne ukončený. Ak sa IAAF a jej panel expertov nestotožní s vysvetleniami poskytnutými Matejom Tóthom, môže sa riadiaci orgán svetovej atletiky ešte obrátiť na Športový arbitrážny súd.

Článok je prevzatý z webu atletikasvk.sk.


BRATISLAVA, 20. októbra 2017 (SITA)

Olympijský víťaz v chôdzi z Ria de Janeiro Matej Tóth zatiaľ nepozná reakciu kompetentných orgánov na oslobodzujúci verdikt disciplinárnej komisie Slovenského atletického zväzu (SAZ) v kauze dopingových podozrení.

"Je to v stále v štádiu, ako sme informovali na tlačovej besede po verdikte disciplinárnej komisie SAZ. Orgány IAAF by už mali mať k dispozícii všetky dokumenty a prehodnocujú uznesenie disciplinárnej komisie i samotné argumenty. My v podstate stále čakáme. Novou informáciou je, že to nemusí byť avizovaných 21 dní. Nie je úplne isté, že sa musia držať nejakého termínu, ale myslím si, že ten mesiac by mal byť čas, keď by sme mali poznať výsledok," uviedol Matej Tóth pri krste novej publikácie pre bežcov v Bratislave.

DK SAZ 4. októbra na zasadnutí v Bratislave rozhodla, že nitriansky rodák neporušil antidopingové pravidlá a zrušila dočasný dištanc pre olympijského šampióna a majstra sveta v chôdzi na 50 km, ktorý mu od 13. 6. 2016 udelila Medzinárodná asociácia atletických federácií (IAAF). Prípad však nie je definitívne ukončený, pretože IAAF (v dopingových sporoch ju zastupuje Atletická jednotka integrity /AIU/) a Svetová antidopingová agentúra (WADA), ak sa nestotožnia s vysvetleniami poskytnutými Matejom Tóthom, sa môžu obrátiť na Športový arbitrážny súd vo švajčiarskom Lausanne.

Článok je prevzatý z webu atletikasvk.sk.


LONDÝN 7. októbra 2017 (SITA)

Atletická jednotka integrity (AIU), ktorá zastupuje Medzinárodnú asociáciu atletických federácií (IAAF) v dopingových sporoch, už zareagovala na oslobodzujúci verdikt disciplinárnej komisie Slovenského atletického zväzu (SAZ) v kauze olympijského víťaza v chôdzi na 50 km Mateja Tótha.

"Atletická jednotka integrity bola informovaná, že slovenská atletická disciplinárka oslobodila Mateja Tótha, no zatiaľ sme nedostali plné znenie zdôvodnenia, prečo tak urobila," uviedol hovorca AIU pre portál insidethegames.biz. "Keď ho dostaneme, AIU dôkladne materiál preštuduje a rozhodne sa, či verdikt napadne na Športovom arbitrážnom súde alebo nie. V prípade, že sa AIU odvolá, IAAF môže športovcovi obnoviť dočasné zastavenie činnosti."

DK SAZ 4. októbra na zasadnutí v Bratislave rozhodla, že Matej Tóth neporušil antidopingové pravidlá a zrušila dočasný dištanc pre olympijského víťaza a majstra sveta v chôdzi na 50 km, ktorý mu od 13. 6. 2016 udelila IAAF.

Prípad však nie je definitívne ukončený, pretože Medzinárodná asociácia atletických federácií (IAAF) a Svetová antidopingová agentúra (WADA), ak sa nestotožnia s vysvetleniami poskytnutými Matejom Tóthom, môžu sa do 21 dní od doručenia verdiktu DK SAZ obrátiť na Športový arbitrážny súd vo švajčiarskom Lausanne.

Disciplinárka šesť týždňov od svojho prvého zasadnutia 15. augusta skúmala expertízy dodané Matejom Tóthom, ktoré vysvetľovali dôvod nízkej hladiny hemoglobínu v antidopingovej vzorke odobratej 4. mája 2016. Bola to jediná z 24 vzoriek, ktoré mu pre potreby sledovania krvného obrazu v biologickom pase športovca odobrali v období rokov 2009 - 2016, s hodnotou mimo vymedzeného rámca. Pri analýze tejto vzorky bola Tóthova hodnota hemoglobínu tesne pod spodnou hranicou vymedzeného intervalu a nie vyššia, ako v piatok mylne informoval portál insidethegames.biz.

Na základe tejto jedinej odchýlky experti IAAF obvinili 34-ročného chodca banskobystrickej Dukly z krvného dopingu. Podľa ich názoru Tóth pravdepodobne manipuloval s vlastnou krvou s využitím nedovolených metód (autológna transfúzia).

"Všetky analýzy vyzneli v prospech Mateja Tótha, pričom každý z nami oslovených odborníkov sa na prípad Matejovej nezrovnalosti v biologickom pase športovca pozeral zo svojho pohľadu," vyhlásil šéf disciplinárky Ivan Čillík. Podľa neho sú argumenty expertov také silné, že on osobne ani ďalší členovia DK nemohli rozhodnúť inak, ako zrušiť Tóthovi dočasný dištanc: "Sme presvedčení, že argumenty presvedčia aj IAAF a WADA."


BRATISLAVA 5. októbra 2017 (SAZ - GABRIEL BOGDÁNYI)

Medzi sedmičkou odborníkov, o ktorých expertízy sa opieral Matej Tóth pri obhajobe svojej neviny, bol aj špičkový slovenský analytický chemik a biochemik, riaditeľ spoločnosti HighChem Robert Mistrík. Je presvedčený o tom, že chodecký olympijský šampión si nepomohol transfúziou vlastnej krvi a obvineniu zo strany IAAF čelí neprávom.

"Existujú dva typy dopingu: v prvom športovci užijú zakázané farmaceutické látky, ktoré nazývame exogénne. Patria k nim anabolické steroidy alebo rôzne stimulanty, betablokátory, ktoré zvyšujú výkon a výdrž. Tieto látky nemajú čo v tele robiť, preto sa ľahko detegujú v tele modernými analytickými metódami. Rozhodnutie o vine a nevine je viac-menej jasné a málokto ho spochybňuje," vysvetľuje uznávaný odborník.

Druhý typ dopingu je podľa Mistríka manipulácia s telu vlastnými látkami, endogénnymi molekulami, ktoré sa prirodzene podieľajú na našich biochemických procesoch. Patria medzi ne testosterón, ľudský rastový hormón, hemoglobín, červené krvinky. Mateja Tótha obvinili práve z tohto typu dopingu, špeciálne z krvného dopingu.

"Zistiť manipuláciu s týmito látkami je podstatne ťažšie ako pri farmaceutikách. Neexistujú objektívne kritériá a jednoznačné hodnoty, aby by sme mohli povedať, že naozaj došlo k manipulácii. A toto je jadro celého problému," upozorňuje Robert Mistrík.

Krvný doping má dve hlavné formy: stimuláciu tvorby červených krviniek užitím erytropoetínu (EPO) alebo autológnu transfúziu, čiže transfúziu vlastnej krvi. Druhá nie je logisticky jednoduchá metóda, aby ju mohol použiť ktokoľvek.

"Pri krvnom dopingu formou autológnej transfúzie sa odoberie krv, v centrifúge sa oddelia červené krvinky a plazma sa okamžite vráti do tela. Červené krvinky sa zamrazia, môžu sa takto uchovávať aj niekoľko týždňov. Tesne pred vrcholným podujatým, jeden až sedem dní, sa vrátia do tela. Keďže červené krvinky sú nositeľmi kyslíka, zvyšuje to aeróbnu kapacitu a výdrž športovca," približuje Mistrík metódu, z ktorej využitia podozrievajú experti IAAF Mateja Tótha.

Detegovanie autológnej transfúzie je veľmi komplikované, pričom neexistuje priama a objektívna metóda na jej potvrdenie. Preto antidopingoví experti vymysleli biologický pas športovca, do ktorého sa zaznamenávajú výsledky krvných odberov a dlhodobo sa sledujú parametre krvi, aby v prípade atypického vybočenia bolo možné individuálne posúdiť, či nešlo o vonkajšiu manipuláciu zložiek krvi.

"Krvné parametre sa sledujú v dlhodobom časovom horizonte a na základe matematického modelu sa vypočíta horná a spodná hranica, v ktorej by sa mali pohybovať hodnoty všetkých vzoriek. Je to ako na klasickom krvnom odbere napríklad pri zisťovaní cukrovky, kde máte vo výsledkoch uvedený interval, nazýva sa fyziologické rozpätie, do ktorého musia zapadnúť vaše hodnoty, aby výsledok bol označený za normálny. Keď ste tesne mimo tohto rozpätia, máte mierne zvýšený cukor, čo však automaticky neznamená, že máte cukrovku. Je to len varovný signál, a lekár musí ísť po tomto podozrení," vysvetľuje Robert Mistrík. "Podobne je to v biologickom pase. Pretože u športovcov ide o zdravých ľudí, a každý má tieto hodnoty nastavené v tele inak, hematologické parametre je potrebné sledovať v dlhšom časovom horizonte, pričom nejaký matematický algoritmus nájde váš interval, v ktorom by ste sa mali pohybovať. Keďže interpretácia tohto intervalu je nejednoznačná a často subjektívna, my sme sa na Matejov problém pozreli z viacerých hľadísk. Časť expertov z hematologického hľadiska, iní z analytického, štatistického a aj proteomicko-metabolomického."

Robert Mistrík potom v krátkosti vysvetlil, v čom on a jeho kolegovia videli v Tóthovej kauze problém z analytického hľadiska.

"Inkriminovanú vzorku síce analyzovali dvakrát, ale len v jednom laboratóriu. Normálne sa však pri zisťovaní dopingu používa A-vzorka a kontrolná B-vzorka, no pri vyhodnocovaní biologického pasu sa to takto nerobí. Ak sa pýtate prečo, neviem... Všetci nad tým krútime hlavou, lebo ak ide o takéto závažné rozhodnutie, vzorky by sa mali analyzovať vždy nezávisle dvakrát. Toto bol prvý problém, ktorý v nás vyvolal otázniky. Jeden z dôvodov, prečo tak je, môže byť znižovanie nákladov na testovanie, ďalší by mohol byť ten, že sa implicitne predpokladá, že jeden výkyv nič neznamená, môže sa zanedbať, lebo sa krvný obraz sleduje v dlhodobom horizonte. V Matejovom prípade však jeden výkyv spustil veľkú lavínu."

Robert Mistrík vo vysvetľovaní prípadu Mateja Tótha poukázal aj na ďalší zaujímavý fakt súvisiaci s meniacou sa rovnováhou našich vnútorných molekúl v priebehu dňa.

"Aj hladina hemoglobínu prirodzene kolíše. Je známe, že najvyššia koncentrácia je ráno okolo siedmej a najvyššia o polnoci. Toto je kľúčový bod, na ktorý sme sa pri obhajobe Matejových tvrdení o nevine zamerali. Vzali sme údaje z biologického pasu športovca, ktoré namerali komisári WADA a skorelovali sme ich s časmi odberu. Zistili sme, že ranné hodnoty sú oveľa vyššie ako večerné. Matejova inkriminovaná vzorka, v ktorej mal nízku hlasinu hemoglobínu, bola z večera. Takisto sme zistili, že rozdiel medzi rannými a večernými odbermi je 7,9g/L, takže ak by sme tento rozdiel pripočítali k spornému údaju, úplne v pohode by sa dostal do požadovaného intervalu."

Hodnota Tóthovej inkriminovanej vzorky bola o 5 g/L pod spodnou hraničnou hodnotou, pričom rozdiel medzi rannými a večernými odbermi má priemerne 7,9 g/L.

Robert Mistrík: "Ak si tieto dve čísla porovnáte, pochopíte, prečo Matej hovoril, že ak by komisárov už nepustil domov večer, ale až ráno, keď mal stanovené hodiny na odber v systéme ADAMS, asi by sme tu dnes nesedeli."

Mistrík si na Tóthov prípad posvietil aj v spolupráci s uznávaným molekulárnym biológom Petrom Celecom. Prišli ešte na jednu zaujímavú a pre nich nepochopiteľnú vec.

"V každej nemocnici na celom svete sa krvné odbery robia ráno a nalačno. Nie z logistických, ale čisto z biochemických dôvodov. Aby sme vždy porovnávali hrušky s hruškami a jablká s jablkami, potrebujeme mať referenčné hodnoty stiahnuté na rovnaký bod, takže odbery by sa mali robiť v rovnakom čase. Pre nás z nepochopiteľných dôvodov sa však odbery pre potreby biologického pasu robia ráno, večer, pred jedlom, po jedle. Jednoducho - nie je v tom žiadny systém. Keby vedec chcel publikovať prácu a odbery by robil kedykoľvek, znamenalo by to nedodržanie základov vedeckej práce, a seriózny vedecký časopis by takýto príspevok nevzal."

Robertovi Mistríkovi sa v biologickom pase športovca nepozdáva ani interval pravdepodobnosti s ktorým sa narába, keďže pri tejto forme zisťovania dopingu sa nehovorí o absolútnej vine, čiže sa nedá jednoznačne povedať áno alebo nie.

"Interval je nastavený tak, že s pravdepodobnosťou 1:100 môže dôjsť ku krivému obvineniu. Keďže algoritmus výpočtu nie je verejný, nemali sme možnosť overiť si, či Matejove hodnoty pasujú do tohto intervalu. Museli sme sa pozrieť do vedeckej literatúry a tam sme našli prípady, kde boli presne určené hodnoty a Matejove do tohto intervalu perfektne pasovali. Vôbec žiadna odchýlka tam nebola. Vtip bol v tom, že tam sa narábalo s pravdepodobnosťou 1:1000 a nie 1:100. Akú pravdepodobnosť teda zvoliť? Je to čisto subjektívne rozhodnutie. Doteraz mi nie je jasné, prečo pri biologickom pase športovca zvolili pravdepodobnosť chyby 1:100, no musíme to akceptovať."

Robertovi Mistríkovi sa nepozdáva ani to, že experti IAAF na základe jedinej odchýlky dospeli k záveru, že Matej Tóth sa previnil proti antidopingovým pravidlám.

"Zaoberám sa metabolomikou, čo je veda, ktorá skúma molekuly v ľudskom organizme. Keď robíme štúdie, vieme, že hodnoty látok v priebehu dňa kolíšu. Ak by ste išli trikrát v jeden deň na odber krvi, nikdy vám nezistia rovnaké hodnoty. To je známy fakt a zohľadňuje sa. Preto považovať jeden výkyv v Matejovom pase za bernú mincu, je nevedecké. Na obvinenie potrebujete štatistickú silu. Zdá sa mi zvláštne, že jeden výkyv môže spustiť takéto vyšetrovanie. Pozreli sme sa do vedeckej literatúry, kde sme hľadali prípady športovcov usvedčených z krvného dopingu. V niektorých až v 7 z 8 vzoriek došlo k prekročeniu stanovenej hodnoty. V iných prácach sme našli prípady mnohopočetného prekročenia intervalu rôznymi krvnými parametrami. No u Mateja to bolo v jedinej z 24 vzoriek a v jedinom parametri! Iný takto prísny posudzovaný prípad sme nenašli," prízvukuje Mistrík.

Myslí si Robert Mistrík, že jeho argumenty a expertízy ostatných vedeckých kapacít budú

natoľko silné, že presvedčia o Tóthovej nevine aj Svetovú antidopingovú agentúru (WADA) a Jednotku atletickej integrity (AIU), ktorá v dopingových kauzách zastupuje IAAF?

"Nehovoril by som o tom, či sú naše argumenty silné alebo slabé, ale sú - vedecké," zdôraznil náš špičkový biochemik. "My sme sa držali čisto faktov. Toho, čo sme našli v odbornej literatúre, a čo o tejto problematike vieme. Dáta, ktoré máme k dispozícii, sme interpretovali čisto na vedeckej báze. Samozrejme, experti IAAF mali svoj názor, ale myslím si, že našimi argumentmi sme vyvrátili akékoľvek podozrenia. Nielen ja, ale myslím si, že aj moji kolegovia, sú kedykoľvek schopní naše tvrdenia obhájiť. Samozrejme, aj ja mám k celej záležitosti emocionálny vzťah, ale viem sa od toho odpútať. Pre mňa sú to jasné a zrozumiteľné fakty. Ak bude mať niekto iný názor, s tým ťažko niečo urobiť."


BRATISLAVA 4. októbra 2017 (SAZ - GABRIEL BOGDÁNYI)

Presne 113 dní, od 13. júna do 4. októbra, trvalo najťažšie obdobie v športovej kariére olympijského víťaza a majstra sveta Mateja Tótha. Boj o očistenie svojho mena bol nepochybne náročnejší ako najnáročnejšia chodecká päťdesiatka jeho kariéry. Ešte však stále nie je v cieli. No zbavil sa ťažkého bremena a viditeľne uvoľnenejší ako 15. augusta po prvom zasadnutí disciplinárnej komisie SAZ, ktorá vtedy v jeho kauze nerozhodla, nič nezahmlieval a novinárom otvorene odpovedal na všetko, na čo sa ho pýtali.

O ĎALŠEJ MOTIVÁCII ŠPORTOVAŤ

"Vždy ma motivovala radosť zo športovania, šport ma bavil a tešilo ma, že sa z mojich úspechov tešilo celé Slovensko. Žiaľ, tí, čo ma obvinili, mi túto radosť vzali. Prežíval som veľmi ťažké obdobie, a keby ste sa ma spýtali napríklad 10. augusta, či budem mať ešte motiváciu športovať, zrejme by som povedal, že so športom už nechcem mať nikdy nič spoločné. Momentálne som nastavený tak, že to predsa len ešte vyskúšam. Verím, že mi znova ako keby narastú krídla, vráti sa nielen pocit radosti zo športovania, ale aj pomaly už stratené ideály. Verdikt disciplinárky pre mňa znamená nový impulz, ja už nepotrebujem niekomu niečo dokazovať. Myslím si, že vedeckými argumentmi som dokázal, že hrám fér a čisto."

O MOŽNOSTI, ŽE SA IAAF ODVOLÁ NA ARBITRÁŽNY SÚD

"Samozrejme, pripúšťam aj možnosť, že v celej veci rozhodne napokon až Športový arbitrážny súd v Lausanne. Aj keby sa kauza ťahala ešte ďalej, s ľuďmi, ktorí mi pomáhali, sme presvedčení, že pravda je na našej strane, a preto som optimista. Možnosť, že sa IAAF proti verdiktu našej disciplinárky odvolá na CAS, považujem za celkom reálnu, počítam aj s takou alternatívou. Na druhej strane však pevne verím, že ak si experti IAAF preštudujú všetky moje argumenty, uznajú, že miera pravdepodobnosti mojej manipulácie s krvou je minimálna, a kauzu uzavrú. No nie je vylúčené, že z nejakej ješitnosti, alebo len preto, že majú dostatok financií v rozpočte na arbitráže, pôjdu ďalej. Čisto z vedeckého hľadiska by mal byť už tento prípad ukončený."

O TOM, KOĽKO HO ZATIAĽ STÁLA OBHAJOBA

"Nie je to vôbec tajné a nevnímam tú sumu tak, že by ma mali teraz všetci ľutovať. Úkony spojené s dokazovaním mojej neviny ma doteraz stáli 60 000 eur."

O ČAKANÍ NA REAKCIU IAAF, ČI SA ODVOLÁ NA CAS

"Stále platí to, čo po prvom vypočutí pred disciplinárkou: nie je to v mojich rukách, neviem to nijako ovplyvniť. Či budem napätý hrýzť do vankúša, alebo fungovať v relatívne normálnom režime, nič sa nezmení. Nevidím dôvod vnútorne sa trápiť ešte viac, v tomto zložitom období som sa už natrápil dosť. Naladím sa tak, že to dopadne dobre. Ak však príde negatívne rozhodnutie, postavíme sa k tomu racionálne: aha, je tu ďalšia prekážka, pre niekoho to bolo asi stále málo, takže pokračujeme v boji."

O MOŽNOSTI ŽIADAŤ ODŠKODNÉ NA CIVILNOM SÚDE

"Celú situáciu budeme ešte analyzovať, nechcem predčasne hovoriť, ako sa to vyvinie. Keď verdikt nadobudne právoplatnosť, určite o tom budem diskutovať s právnikmi. Myslím si, že IAAF a WADA majú nastavené pravidlá tak, že ťažko ich napadnete cez športové arbitráže, ale možnosť obrátiť sa na civilný súd stále existuje. Uvidíme."

O VYLEPŠOVANÍ SPOĽAHLIVOSTI BIOLOGICKÉHO PASU ŠPORTOVCA (BPŠ)

"Debata na túto tému sa už rozprúdila. Pokiaľ viem, aj Svetová antidopingová agentúra WADA zadala nejakej univerzite úlohu, aby vylepšila BPŠ, čím priznáva, že systém nie je dokonalý. BPŠ má miesto v boji proti dopingu, ale mohol by byť spoľahlivejší, lebo v súčasnosti sa už dá na základe istých markerov dokázať, či došlo ku krvnej transfúzii alebo nie. Je na vedcoch a ďalšom výskume, aby BPŠ zdokonalili. Môj prípad svedčí o tom, že spoľahlivosť systému BPŠ nie je stopercentná a BPŠ nie je vedecky taký silný, aby sme mohli športovcov len tak potrestať štvorročným dištancom."

O PRÍPADNÝCH POZITÍVACH NEGATÍVNEJ KAUZY

"Som človek, ktorý sa snaží aj v zlých veciach nájsť niečo dobré. Aké pozitíva mi tento prípad prinesie, ukáže až čas. Nejaké sa však predsa len objavili. Napríklad po 17 rokoch som strávil prvý raz leto doma, na Slovensku, s rodinou a našiel som si čas na rozbehnutie projektu Športová akadémia Mateja Tótha. Pred vlaňajšou olympiádou som vyhlásil, že bude moja posledná. Po Riu som toto rozhodnutie skorigoval a vravel som, že pokračovanie kariéry budem rok po roku prehodnocovať. Teraz som si rok oddýchol, čo môjmu telu prospelo, samozrejme, psychike, vzhľadom na okolnosti, nie. Možno práve vďaka tejto kauze to však potiahnem hypoteticky až do ďalšej olympiády v Tokiu 2020. V každom prípade, aj v tejto veľmi ťažkej situácii sa snažím nájsť niečo pozitívne."

O TOM, KEDY PREŽÍVAL NAJŤAŽŠIE CHVÍLE

"Najhoršie pocity som mal, keď som verejnosti oznámil, čo sa stalo. Nemal som žiadnu predstavu, ako zareagujú ľudia - moji najbližší, priatelia, sponzori, rôzne inštitúcie, nevedel som, aká bude verejná mienka. Celý život som sa snažil fungovať podľa princípov výchovy mojich rodičov a zrazu sa to mohlo celé zrútiť. Úspešný športovec, ktorého ľudia vnímajú ako férového, skromného človeka a zrazu sa všetko zmení a budú vás vnímať celkom opačne. Chôdza nie je futbal či tenis, kde, ak ste úspešní, po skončení kariéry už nemusíte nič robiť. Musíte sa zaradiť do života, no zistíte, že sa pred vami všetky dvere zavreli a stanete sa nežiaduci. Pomyslenie, že sa toto môže stať, bolo asi najťažšie."

O POLITIKE V ŠPORTE

"Po tejto skúsenosti mám na vec realistickejší pohľad a vidím, že aj v boji za čistotu športu je naozaj aj politika. Kritizovali ma za vyjadrenia na adresu Rusov, no som presvedčený, že v Rusku problém s dopingom existoval. Ja som ich neobvinil ani neodsúdil, len som vyjadril svoj názor, že s tým, čo sa v Rusku dialo, treba niečo robiť. S dopujúcimi ruskými chodcami som mal osobnú skúsenosť a v ich prípadoch nešlo o nezrovnalosti v biologických pasoch, ale zväčša o klasické analytické nálezy. Ak z jednej jedinej tréningovej skupiny postupne prichytia a usvedčia desiatky športovcov, tak tam problém nepochybne je. Nemyslím si, že by som sa mal za svoj postoj ospravedlniť, ale určite mám teraz triezvejší pohľad. Neškatuľkoval by som športovcov tak, že ty si Rus a si zlý, a ty nie si Rus, si dobrý."


BRATISLAVA 4.októbra 2017 (SAZ)

Z ČOHO MA OBVINILI

Medzinárodná asociácia atletických federácií (IAAF) mi v období rokov 2009 až 2016 odobrala dovedna 24 vzoriek krvi pre biologický pas športovca: 2009 - 1 odber, 2010 - 2, 2011- 4, 2012 - 3, 2013 - 2, 2014 - 2, 2015 - 2, 2016 - 8. Len jediná vzorka z 24 odberov bola mimo stanovených hraníc. Ide o odber zo 4. mája 2016, kde mi zistili nízke hodnoty hemoglobínu.

Podľa expertov IAAF hodnoty z roku 2016 naznačujú, že ich pokles je pravdepodobne spôsobený manipuláciou s mojou vlastnou krvou. Podľa ich názoru je pokles hodnôt od marca do 4. mája 2016 prudký a mohol byť spôsobený odobratím (stratou) väčšieho množstva krvi. Následný nárast hodnôt s blížiacim sa termínom OH v Riu svedčí o spätnej aplikácii mojej vlastnej krvi. Tieto tvrdenia sú založené na subjektívnom posúdení viacerých krvných parametrov a neexistuje objektívna metodika, ktorá by jednoznačne dokázala vyslovené podozrenia. Navyše algoritmus výpočtu matematického modelu, ktorý určuje hranice pravdepodobnosti individuálnych hodnôt v biologickom pase, nie je verejne prístupný, a preto sú výpočty hraničných hodnôt neoveriteľné.

V lete 2017 som v záujme dokázania svojej neviny absolvoval množstvo lekárskych vyšetrení a testov. Moju obhajobu sme postavili na dvoch pilieroch:

1. Individuálne vlastnosti môjho organizmu (špecifický fenotyp) a schopnosť rýchlejšie reagovať na podnety (hypoxia, detréning, rozdiely počas dňa)

2. Stav môjho organizmu v období pred odberom v máji 2016 (zranenie a z toho vyplývajúca agresívna liečba)

NA ČO SOM POUKAZOVAL

Jedným z vyšetrení bolo testovanie môjho denného režimu, keďže problémovú vzorku z mája 2016 mi odobrali večer, pričom väčšinu predchádzajúcich v ranných hodinách. Testovaním sme dokazovali rozdielnosť hodnôt v jednotlivých častiach dňa. Potvrdilo sa, že

u mňa hodnoty počas dňa kolíšu oveľa výraznejšie ako u bežnej populácie. Testovanie som absolvoval na hematologicko-onkologickom oddelení vo Fakultnej nemocnici Olomouc. Viedli sme presný protokol odberov, presne podľa antidopingových pravidiel metodicky tak, ako keby ich robil antidopingový komisár. Výsledky boli jednoznačné a aj počas jedného dňa bola amplitúda hodnôt hemoglobínu výrazná.

Štatisticky sa na rozdiel ranných a večerných hodnôt pozrel aj Dr. Róbert Mistrík, pričom vyhodnotil údaje z môjho biologického pasu v rozpätí 7 rokov. Rozdiel HGB medzi rannými a večernými odbermi bol 7,9g/L, takže ak by prišli komisári robiť 4. mája 2016 odber ráno a nie večer, moje hodnoty HGB mohli byť bezpečne v stanovenom intervale.

Ďalším dôležitým argumentom pri vysvetľovaní dôvodu nízkej hodnoty hemoglobínu (HGB) vo vzorke zo 4. 5. 2016 bol vplyv detréningu (netrénovania) na krvné hodnoty. Na viacerých prípadoch sme dokázali, že hodnoty hemoglobínu u mňa klesajú po znížení intenzity tréningu. Takto to však nefunguje len u mňa, ale takto to funguje aj u vytrvalcov, čo dokazujú vedecké štúdie.

Je známe a samozrejme aj podložené lekárskymi správami, že moju prípravu v sezóne 2016 ovplyvnilo dlhodobé zranenie. V marci a apríli som pre zápal holennej šľachy absolvoval dlhodobú a relatívne agresívnu liečbu (lieky - reumatické antiflogistiká, ožarovanie - RTG terapia), ktoré majú dokázateľný vplyv na krvotvorbu a hodnoty sledovaných krvných parametrov. Práve súbeh všetkých spomínaných okolností (detréning, večerný odber, liečba, ožarovanie) spôsobil, že moje hodnoty hemoglobínu klesli pri odbere 4. 5. 2016 pod hraničnú hodnotu. Ich následný nárast bol spôsobený pobytom v hypoxickom prostredí stimulujúcom krvotvorbu.

KTO POSUDZOVAL MÔJ PRÍPAD

Moje argumenty sa opierajú aj o rôzne vedecké práce. Odvolávali sa na ne aj oslovení odborníci, ktorí vypracovali posudky k môjmu prípadu, predovšetkým profesor Samuel J Machin, MB ChB FRCPath FRCP, emeritny´ profesor hematológie na University College London (UCL), Londy´n, Veľká Británia a prezident Britskej hematologickej spoločnosti v rokoch 2005 - 2007 či Dr. Cristobál Belda Iniesta, MD, PhD, riaditeľ R&D, HM Hospitales Foundation for Research, Madrid, Španielsko. Okrem rozsiahlych analýz spomenutých dvoch renomovaných vedeckých kapacít mám aj lekárske správy a posudky ďalších odborníkov, ktoré spochybňujú tvrdenia expertov IAAF, alebo iným spôsobom vysvetľujú, ako mohlo dôjsť k odchýlkam. Moju argumentáciu podporili profesir Dr. Paul Knoebl, internista, Senior Physician na oddelení hematológie Lekárskej univerzity vo Viedni (Medical University of Vienna), Rakúsko, László G. Boros, M.D., profesor endokrinológie a metabolizmu, University of California Los Angeles, School of Medicine, doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD, zástupca prednostu Kliniky hematológie a transfúziológie LF UK, SNU a UNB, doc. MUDr. Peter Rohoň, PhD, Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc a Dr. Robert Mistrík, popredný slovenský analytický chemik a biochemik, riaditeľ

HighChem. Všetky tieto argumenty a správy zosumarizovala do podania pre disciplinárnu komisiu SAZ právnická kancelária Rowan Legal z Prahy pod vedením JUDr. Martina Maisnera, Ph.D., MCIArb.

VYČÍTAJÚ MI AJ VZORKU, KTORÁ BOLA V NORME

Experti IAAF mi vyčítajú ešte aj jednu vzorku z roku 2011 (!), v ktorej bola hodnota hemoglobínu najvyššia z 24 meraní, ale stále v medziach normy a neprekročila hraničnú krivku. Pri nej vyslovili podozrenie, že nárast je pravdepodobne dôsledkom látok podporujúcich krvotvorbu. Pri tomto obvinení som sa bránil nasledovne: v januári 2011 som sa zúčastnil na medzinárodnom chodeckom kempe v Austrálii, ktorého súčasť bol aj výskum Austrálskeho inštitútu pre šport (AIS) pod vedením profesora Chrisa Gora (jeden z tvorcov biologického pasu športovca). Skúmal vplyv hypoxického prostredia na krvné hodnoty športovcov. V tejto štúdii sa dokázalo, že moje telo reagovalo takmer 3-násobne senzitívnejšie na vplyv hypoxie ako u ostatných chodcov, pričom medzi testovanými bol aj môj veľký súper Jared Tallent. Navyše, keby som v roku 2011 používal zakázané látky a metódy, z čoho ma podozrievajú experti IAAF, asi by som sa dobrovoľne nezúčastnil na výskume, ktorý viedol antidopingový expert.

Poukázal som na špecifické okolnosti odberu z roku 2011, ktorý sa zdá expertom IAAF podozrivý: uskutočnil sa len 48 hodín po prílete do dejiska MS v juhokórejskom Dägu po 24 hodinách cestovania, len týždeň pred tým som sa vrátil z pobytu vo vysokej nadmorskej výške, možná dehydratácia organizmu (cestovanie, prechod do extrémnych klimatických podmienok, značný časový posun, zažívacie problémy tesne po prílete).

ČO SA UDIALO 4. MÁJA 2016

Moju bezúhonnosť potvrdzujú aj ďalšie okolnosti, ktoré síce nie sú vedecké argumenty, ale dotvárajú celkový obraz o mojom férovom prístupe bez potreby niečo zahmlievať, alebo sa vyhýbať dopingovým testovaniam.

Problémovú vzorku mi 4. mája 2016 odobrali večer. Ja som mal v ten deň zapísaný v systéme ADAMS termín na testovanie ráno od 6.00 do 7.00, resp. na ďalší deň opäť od 6.00 do 7.00 h. V systéme ADAMS musíme vypĺňať formulár, v ktorom uvádzame, kde sa v jednotlivých dňoch roka nachádzame a uvedieme vždy aj jednu hodinu v každom dni, kedy sme k dispozícii na testovanie. Komisári majú právo prísť aj inokedy, ale ak športovca na uvedenej adrese mimo vymedzených hodín nenájdu, nehrozí mu nijaký postih. Štvrtého mája 2016 u nás antidopingový komisár zazvonil večer o 20.45 h, pričom v systéme som mal vyznačený čas na testovanie ráno medzi 6.00 a 7.00 h. Ak by som v inkriminovaných dňoch robil niečo zakázané, ani by mi nenapadlo mu otvárať, a z pohľadu antidopingových pravidiel by som nič neporušil. Komisár by prišiel pravdepodobne na druhý deň ráno (presne podľa termínu v ADAMS-e), ale ak by bola pravda, z čoho ma obviňujú, mohol som v noci svoje krvné hodnoty ovplyvniť (dehydratácia, tréning), alebo sa vyhnúť kontrole. Síce by to znamenalo prvé varovanie, ale trest sa dáva až po troch nezastihnutiach. Ja som však bez problémov otvoril a komisárovi poskytol vzorky krvi aj moču. Vtedy nastal ďalší moment, ktorý mohol ovplyvniť daný výsledok. Tesne pred príchodom kontroly som bol na toalete, a keď som sa dozvedel, že budem musieť poskytnúť aj moč a nechcel som s komisárom nocovať, hneď som začal telo hydratovať. Vypil som viac ako pol litra vody a následne o 21.04 h mi odobral vzorku krvi. Pri testovaní dennej variability krvi vo FN v Olomouci sme zistili, že takáto hydratácia dokáže nárazovo znížiť moje hodnoty HGB až o 6g/L. Ak by som absolvoval tesne pred dopingovou skúškou odber vlastnej krvi (autotransfúziu), tak by som vedel, že moje hodnoty sú na minime, preto by som predsa krv ešte viac "neriedil"...

AUTOLÓGNA TRANSFÚZIA? VYLÚČENÉ!

Ďalšia významná okolnosť, ktorou som argumentoval, je logistická náročnosť autológnej krvnej transfúzie. V slovenských podmienkach je to v podstate na nemedicínske účely vylúčené. Odobrať, skladovať a opäť aplikovať krv je na Slovensku čisto v kompetencii Národnej transfúznej služby, ktorá odmieta zneužitie na podobné účely. Navyše, som profesionálny vojak, a môj režim podlieha dennému rozkazu. V uvedenom termíne, keď podľa expertov IAAF malo dôjsť k odobratiu krvi, som bol len doma v Banskej Bystrici, takže technicky je prakticky vylúčené, aby som absolvoval takýto odber.

Ešte raz chcem pripomenúť, že za celú moju kariéru som sa neprevinil voči antidopingovým pravidlám, všetky moje vzorky boli označené za negatívne, ani raz sa nestalo, že by som sa vyhol dopingovej skúške, mal napomínanie za nezastihnutie na nahlásenom mieste, alebo inak maril dopingovú kontrolu. Všetko z jedného prostého dôvodu: nikdy som nemal čo skrývať. Navyše, aj keď to niekomu môže pripadať ako šikanovanie zo strany antidopingových inštitúcii, ja som bol v týchto veciach vždy ústretový a dané pravidlá som rešpektoval a vnímal som ich ako účinné v boji proti dopingu.

AJ TEST NA DETEKTORE LŽI

Ako podporný prostriedok argumentácie a mojich vyhlásení som sa podrobil aj testu na detektore lži. Odpovedal som na otázky, ktoré sa týkajú môjho prípadu a všeobecne, ale aj konkrétne vyvracajú podozrenia expertov IAAF. Na všetky otázky som odpovedal "NIE" a všetky odpovede boli špecialistom-polygrafológom Ing. Nihadom Malkičom označené za pravdivé.

Článok je prevzatý z webu atletikasvk.sk.


Disciplinárna komisia Slovenského atletického zväzu (DK SAZ) vedená profesorom Ivanom Čillíkom na utorkovom zasadnutí v Bratislave rozhodla, že Matej Tóth neporušil antidopingové pravidlá a zrušila dočasný dištanc pre olympijského víťaza a majstra sveta v chôdzi na 50 km, ktorý mu udelila IAAF.

Prípad však ešte stále nie je definitívne ukončený, pretože Medzinárodná asociácia atletických federácií (IAAF) a Svetová antidopingová agentúra (WADA), ak sa nestotožnia s vysvetleniami poskytnutými Matejom Tóthom, môžu sa do 21 dní od doručenia verdiktu DK SAZ obrátiť na Športový arbitrážny súd vo švajčiarskom Lausanne.

Disciplinárka šesť týždňov od svojho prvého zasadnutia skúmala expertízy dodané Matejom Tóthom, ktoré vysvetľovali dôvod nízkej hladiny hemoglobínu v antidopingovej vzorke odobratej 4. mája 2016. Bola to jediná z 24 vzoriek, ktoré mu pre potreby sledovania krvného obrazu v biologickom pase športovca odobrali v období rokov 2009 - 2016, s hodnotou mimo vymedzeného rámca. Na základe tejto jedinej odchýlky, navyše len tesnej, experti IAAF obvinili 34-ročného chodca banskobystrickej Dukly z krvného dopingu. Podľa nich názoru Tóth pravdepodobne manipuloval s vlastnou krvou s využitím nedovolených metód (autológna transfúzia)

DK SAZ preskúmala nielen Tóthom dodaný 250-stranový s 25 prílohami od 7 odborníkov v oblasti hematológie a metabolomiky zo 6 krajín, ale nechala si vypracovať vlastné posudky. Expertízy Kevina Hamptona, popredného britského hematológa a odborníka na biologické pasy športovcov, a tiež profesora Tomáša Káru, špičkového českého kardiochirurga s bohatými skúsenosťami v oblasti športovej medicíny (so zameraním sa na riadenie krvného obehu a záťažovú fyziológiu) na Klinike kardiovaskulárnych chorôb na prestížnej Mayo Clinic v americkom Rochestri, podľa DK SAZ potvrdili zistenia expertov, ktorí vypracovali posudky pre Tótha.

"Všetky analýza vyzneli v prospech Mateja Tótha, pričom každý z nami oslovených odborníkov sa na prípad Matejovej nezrovnalosti v biologickom pase športovca pozeral zo svojho pohľadu," vyhlásil šéf disciplinárky Ivan Čillík. Podľa neho sú argumenty expertov také silné, že on osobne ani ďalší členovia DK nemohli rozhodnúť inak, ako zrušiť Tóthovi dočasný dištanc: "Sme presvedčení, že presvedčia aj IAAF a WADA."

Či po zbavení obvinenia môže začať olympijský šampión okamžite s normálnou športovou činnosťou, alebo musí počkať na reakciu IAAF, zatiaľ nie je jasné. "Poradíme sa ešte s právnikmi a zistíme, čo verdikt disciplinárnej komisie znamená v praxi. Nechceme totiž ani náznakom porušiť žiadne pravidlá," zdôraznil generálny sekretár SAZ Vladimír Gubrický.

Matej Tóth, ktorého IAAF suspendovala v polovici júna, absolvoval v lete v súvislosti s dokazovaním svojej neviny množstvo lekárskych vyšetrení a testov. Svoju obhajobu postavil na dvoch pilieroch. V prvom poukázal na individuálne (špecifické) vlastnosti svojho organizmu, ktorý má schopnosť rýchlejšie reagovať na rôzne podnety (hypoxia, detréning, rozdiely počas dňa). Druhý, o ktorý sa opieral pri argumentácii, súvisel so stavom jeho organizmu v období pred odberom 4. mája 2016, keď sa doliečoval zo zranenia holennej šľachy. Užíval lieky - reumatické antiflogistiká, a podstúpil aj RTG terapiu zranenej nohy, čo malo dokázateľný vplyv na krvotvorbu a hodnoty sledovaných krvných parametrov.

"Práve súbeh rôznych okolností - netrénovanie, večerný odber, agresívna liečba, ožarovanie - spôsobil, že moje hodnoty hemoglobínu klesli pri odbere 4. mája 2016 pod hraničnú hodnotu," skonštatoval Matej Tóth, pričom toto jeho tvrdenie podporili aj expertízy siedmich renomovaných odborníkov. "Moje argumenty sa opierali o rôzne vedecké práce a odvolávali sa na ne aj oslovení odborníci, ktorí vypracovali posudky k môjmu prípadu."

Kľúčové analýzy dodali predovšetkým dve výrazné vedecké kapacity - profesor Samuel J Machin, emeritny´ profesor hematológie na University College London (UCL) a bývalý prezident Britskej hematologickej spoločnosti a Španiel Dr. Cristobál Belda Iniesta, riaditeľ R&D, HM Hospitales Foundation for Research v Madride.

Podozrenie expertov IAAF, že si Tóth pomáhal nedovolenou metódou, spochybnili profesor Paul Knoebl z oddelenia hematológie Lekárskej univerzity vo Viedni, profesor endokrinológie a metabolizmu na University of California/ School of Medicine v Los Angeles László G. Boros, docent Martin Mistrík, zástupca prednostu Kliniky hematológie a transfúziológie LF UK, docent Peter Rohoň z Hemato-onkologickej kliniky FN a LF UP v Olomouci a Dr. Robert Mistrík, popredný slovenský analytický chemik a biochemik, riaditeľ spoločnosti HighChem. Všetky Tóthove argumenty a lekárske posudky zosumarizovala do podania pre disciplinárnu komisiu SAZ právnická kancelária Rowan Legal z Prahy pod vedením JUDr. Martina Maisnera.

Slovenský Športovec roka 2016 sa taktiež dobrovoľne podrobil testu na detektore lži, pričom si uvedomoval, že je to len podporný prostriedok jeho argumentácie, na ktorý nik nemusí brať ohľad. Na detektore odpovedal na šesť otázok týkajúcich sa všeobecne i konkrétne jeho prípadu. "Na všetky som odpovedal nie a všetky moje odpovede vyhodnotil špecialista, polygrafológ Ing. Nihad Malkič za pravdivé, čiže vyvracajúce podozrenia expertov IAAF," skonštatoval olympijský víťaz a majster sveta Matej Tóth.

Tridsaťštyriročný rodák z Nitry pre dočasné zastavenie činnosti pre problémovú vzorku v biologickom pase športovca nemohol štartovať na augustových majstrovstvách sveta v Londýne, kde mal obhajovať zlato z Pekingu 2015.


BANSKÁ BYSTRICA 27. septembra 2017 (SITA)

Slovenský chodec Matej Tóth sa zrejme už čoskoro dozvie konečné stanovisko disciplinárky Slovenského atletického zväzu (SAZ) v súvislosti s nezrovnalosťami v biologickom pase, pre ktoré hrozia atlétovi konzekvencie za porušenie antidopingových pravidiel. "Počas budúceho týždňa by malo byť všetko definitívne. Všetko závisí od komisie, ktorá výsledky posunie atletickej federácii. Verím, že to dopadne pozitívne," povedal v stredu v Športovej hale Dukla olympijský víťaz a majster sveta Tóth počas banskobystrickej akcie Olympijská kvapka krvi z agendy Slovenského olympijského výboru (SOV), citoval ho web MyBystrica.Sme.sk.

Disciplinárka 15. augusta po vypočutí Tótha nevyriekla rozhodnutie. "Nebolo jednoznačne preukázané, že došlo k užitiu zakázaných látok alebo využitiu zakázaných metód. Budeme žiadať ďalšie expertné vysvetlenia a analýzy od odborníkov," predznamenal vtedy šéf DK SAZ Ivan Čillík.

"Nebude ľahké preštudovať 250 strán odborného textu. Neviem, ako dlho to bude trvať. Verím, že sa nájdu odborníci, ktorí sa k tomu budú vedieť vyjadriť aj v krátkom čase. Až potom zasadne DK SAZ a uvidíme. Na ďalšie kroky nie sú žiadne lehoty. Musíme však prijať nejaké stanovisko, len ešte nevieme, či to bude už na najbližšom našom zasadnutí. Definitíva však padne na DK SAZ. Medzinárodná asociácia atletických federácií (IAAF) alebo Svetová antidopingová agentúra (WADA) to môžu schváliť alebo pokračovať ďalej v riešení situácie," ozrejmil Čillík.

Tridsaťštyriročný nitriansky rodák Tóth pre správu od Medzinárodnej asociácie atletických federácií (IAAF), ktorá ho upozornila na štatistické odchýlky v biologickom pase, prerušil prípravu na augustové majstrovstvá sveta v Londýne. Dôvodom bola psychická a fyzická vyčerpanosť a z toho vyplývajúci tréningový výpadok. Napokon na svetovom šampionáte, na ktorom by obhajoval zlato z Pekingu 2015, neštartoval. Až do vyrieknutia verdiktu má pozastavenú činnosť, hrozí mu dištanc na štyri roky. Biologický pas funguje na princípe matematického vzorca. Odchýlky automaticky nemusia znamenať, že si športovec pomáhal nedovolenými prostriedkami alebo metódami.

"Aby som dokázal svoju nevinu aj po tejto rozsiahlej argumentácii a podrobných vyšetreniach, ktoré som už absolvoval, som pripravený podrobiť sa ďalším lekárskym testom a analýzam, ak to bude vyžadovať DK SAZ, IAAF alebo WADA. IAAF ani WADA napriek množstvu antidopingových testov nikdy u mňa nezistili žiadnu zakázanú látku. Všetky obvinenia voči mojej osobe vznikli len na základe štatistických odchýlok, ktoré neprihliadajú na moju individuálnu variabilitu a okolnosti, ktoré odberom predchádzali," skonštatoval v auguste Matej Tóth, ktorého zastupuje český advokát Martin Maisner.

"Keďže som počas celej mojej kariéry zásadne vystupoval proti akýmkoľvek nekalým praktikám, absolútne vylučujem akékoľvek pochybenie. Musíme dokazovať niečo, čo sa nestalo. Myslím si, že sa nám to argumentačne podarilo celkom rozumne. Celý život sa snažím riadiť pravidlami a robím to tak aj teraz," vyhlásil Športovec roka v SR za rok 2016.

BRATISLAVA 15. augusta 2017 (SAZ)

Médiám a verejnosti oznamujem, že dnes, 15. augusta 2017, som bol vypočutý členmi disciplinárnej komisie Slovenského atletického zväzu (DK SAZ) v prípade obvinenia z porušenia antidopingových pravidiel na základe nezrovnalostí v biologickom pase.

Keďže DK SAZ definitívne nerozhodla a skúmanie prípadu naďalej pokračuje, nemôžem zatiaľ objasniť všetky detaily prípadu. V nadväznosti na už medializované informácie však môžem potvrdiť, že dnes, 15. augusta 2017, som so svojím právnym zástupcom predložil DK SAZ argumenty na moju obhajobu, ktoré odborne a jasne vysvetľujú dôvod odchýlky v mojom biologickom pase a vyvracajú akékoľvek podozrenie z užívania zakázaných látok alebo metód.

Pre zaujímavosť: spis s našimi argumentmi obsahoval 25 príloh, 250 strán, 7 expertných stanovísk odborníkov z oblasti hematológie a metabolomiky zo 6 krajín sveta. Aby som dokázal svoju nevinu, aj po tejto rozsiahlej argumentácii a podrobných vyšetreniach, ktoré som už absolvoval, som pripravený podrobiť sa ďalším lekárskym testom a analýzam - ak to bude vyžadovať DK SAZ, Medzinárodná asociácia atletických federácií (IAAF) alebo Svetová antidopingová agentúra (WADA).

Opakujem, že IAAF a WADA aj napriek množstvu antidopingových testov (počas mojej kariéry ich bolo vyše sto) nikdy u mňa nezistili žiadnu zakázanú látku. Všetky obvinenia voči mojej osobe vznikli len na základe štatistických odchýlok, ktoré neprihliadajú na moju individuálnu variabilitu a okolnosti, ktoré odberom predchádzali.

Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí svojou odbornosťou a poznatkami prispeli k veľmi silným argumentom na moju obhajobu a takisto ďakujem svojej rodine, fanúšikom, reklamným partnerom a všetkým ostatným, ktorí ma v tomto ťažkom období podporujú a dôverujú mi. Verím, že moje meno bude očistené.

BRATISLAVA 15. augusta 2017 (SITA)

Slovenský chodec Matej Tóth zatiaľ nepozná konečný verdikt v súvislosti s prípadom jeho nezrovnalostí v biologickom pase. Disciplinárna komisia Slovenského atletického zväzu (DK SAZ), ktorá mala vyhodnotiť, či úradujúci olympijský víťaz v chôdzi na 50 km z Ria de Janeiro porušil alebo neporušil antidopingové pravidlá, po jeho utorkovom vypočutí nevyriekla rozhodnutie.

"Disciplinárna komisia konštatovala, že nebolo jednoznačne preukázané, že došlo k užitiu zakázaných látok, alebo využitiu zakázaných metód. Budeme žiadať ďalšie expertné vysvetlenia a analýzy od odborníkov," uviedol šéf DK SAZ Ivan Čillík.

Na ťahu je teraz discipinárna komisia. "Teraz oslovíme expertov. Nebude ľahké preštudovať 250 strán odborného textu. Neviem, ako dlho to bude trvať. Verím, že sa nájdu odborníci, ktorí sa k tomu budú vedieť vyjadriť aj v krátkom čase. Až potom zasadne DK SAZ a uvidíme. Na ďalšie kroky nie sú žiadne lehoty. Musíme však prijať nejaké stanovisko, len ešte nevieme, či to bude už na najbližšom našom zasadnutí. Definitíva však padne na DK SAZ. Medzinárodná asociácia atletických federácií (IAAF) alebo Svetová antidopingová agentúra (WADA) to môžu schváliť alebo pokračovať ďalej v riešení situácie," ozrejmil Čillík.

Tóth pre správu od Medzinárodnej asociácie atletických federácií (IAAF), ktorá ho upozornila na štatistické odchýlky v biologickom pase, prerušil prípravu na augustové majstrovstvá sveta v Londýne. Dôvodom bola psychická a fyzická vyčerpanosť a z toho vyplývajúci tréningový výpadok. Napokon na šampionáte, kde mal obhajovať zlato z Pekingu 2015, ani neštartoval. Až do vyrieknutia verdiktu má dočasne pozastavenú činnosť, hrozí mu štvorročný trest. Biologický pas funguje na princípe matematického vzorca. Odchýlky automaticky nemusia znamenať, že si športovec pomáhal nedovolenými prostriedkami alebo metódami.

"Keďže DK SAZ definitívne nerozhodla a skúmanie prípadu pokračuje, nemôžem zatiaľ objasniť všetky detaily prípadu. Predložil som však argumenty na moju obhajobu, ktoré odborne a a jasne vysvetľujú dôvod odchýlky v mojom biologickom pase a vyvracajú akékoľvek podozrenie z užívania zakázaných látok alebo metód," povedal Matej Tóth, ktorý v utorok predložil 25 príloh a celkovo 250 strán spisov, na ktorých sa podieľalo 7 expertov v oblasti hematológie a metabolomiky zo šiestich krajín sveta.

"Aby som dokázal svoju nevinu aj po tejto rozsiahlej argumentácii a podrobných vyšetreniach, ktoré som už absolvoval, som pripravený podrobiť sa ďalším lekárskym testom a analýzam, ak to bude vyžadovať DK SAZ, IAAF alebo WADA. IAAF ani WADA napriek množstvu antidopingových testov nikdy u mňa nezistili žiadnu zakázanú látku. Všetky obvinenia voči mojej osobe vznikli len na základe štatistických odchýlok, ktoré neprihliadajú na moju individuálnu variabilitu a okolnosti, ktoré odberom predchádzali," pokračoval Matej Tóth, ktorého zastupuje popredný český advokát Martin Maisner.

Tridsaťštyriročný rodák z Nitry v ostatných týždňoch zbieral argumenty od expertov, ktorými mieni presvedčiť kompetentných o svojej nevine. "Keďže som počas celej mojej kariéry zásadne vystupoval proti akýmkoľvek nekalým praktikám, absolútne vylučujem akékoľvek pochybenie. Musíme dokazovať niečo, čo sa nestalo. Myslím si, ze sa nam to argumentačne podarilo celkom rozumne. Cely život sa snažím riadiť pravidlami a robím to tak aj teraz," vyhlásil Športovec roka v SR za rok 2016.

BRATISLAVA 12. augusta 2017 (SITA)

Olympijský šampión v chôdzi na 50 km Matej Tóth, ktorý pre nezrovnalosti v biologickom pase momentálne nesúťaží a neštartuje ani na prebiehajúcich MS v atletike v Londýne, prezradil, že v sebe cíti narastajúce napätie z toho, aký verdikt v súvislosti s ním napokon vyriekne disciplinárna komisia Slovenského atletického zväzu (SAZ). Tá zhodnotí, či Tóth porušil alebo neporušil antidopingové pravidlá. Biologický pas funguje na princípe matematického vzorca. Odchýlky automaticky nemusia znamenať, že si športovec pomáhal nedovolenými prostriedkami alebo metódami. "Napätý som, odkedy mi z IAAF oznámili, z čoho ma obviňujú... Ale, samozrejme, napätie vo mne každým dňom stúpa," vyhlásil najlepší športovec SR za rok 2016 pre sobotňajšie vydanie denníka Šport.

Tridsaťštyriročný rodák z Nitry v ostatných týždňoch zbieral argumenty od expertov, ktorými mienil presvedčiť IAAF o svojej nevine. "Bolo toho pomerne veľa - cestovanie, rozhovory, rôzne vyšetrenia. Myslím si, že argumentov v môj prospech, a expertov, ktorí sa za mňa postavili, je dosť," optimisticky dodal Tóth.

Po šokujúcej správe prejavujú dôveru nielen jeho najbližší, ale aj fanúšikovia či partneri. "Je to veľmi ťažké, ale veľmi mi pomáha moja rodinka. Doma mi baby vytvorili atmosféru, ktorá sa ničím neodlišuje od bežného života. Dcérkam som vysvetlil, prečo nejdem na majstrovstvá sveta do Londýna, a prečo nie som na sústredeniach. Odvtedy to už neriešia," doplnil. Napriek zložitej situácii, v ktorej sa ocitol, zostáva pozitívne naladený. "Ja stále tak trochu naivne verím, že keď športujete čisto, tak vás predsa nemôžu potrestať," sympaticky skonštatoval Matej Tóth.


BRATISLAVA 12. júla 2017 (SITA)

V neľahkej situácii sa ocitol najlepší športovec SR za rok 2016 a olympijský šampión v chôdzi na 50 km Matej Tóth. Tridsaťštyriročný atlét musí vysvetľovať nezrovnalosti vo svojom biologickom pase. Ak svojimi argumentmi nepresvedčí kompetentných, pre spomenuté odchýlky mu hrozí dištanc. Navyše, nemôže obhajovať zlato na augustových majstrovstvách sveta v Londýne. Jeho prípadom sa bude zaoberať disciplinárna komisia Slovenského atletického zväzu (SAZ), zatiaľ presne nevie, kedy sa tak stane.

"Prispôsobím sa termínu. Pokiaľ viem, bol stanovený do 60 dní (od doručenia listu od Medzinárodnej asociácie atletických federácií o nezrovnalosti v biologickom pase, pozn.). Pevne verím, že do pár týždňov tento problém zažehnáme vecnými argumentmi," uviedol pre Plus jeden deň Matej Tóth a pokračoval: "Teraz je pre mňa najdôležitejšie dokázať moju nevinu. Nie som si absolútne vedomý žiadneho porušenia pravidiel. Preto verím, že existuje športová spravodlivosť a bez problémov dokážeme, že odchýlky v biologickom pase vznikli prirodzenou cestou. Chodím preto na rôzne stretnutia a zatiaľ ide všetko podľa plánu. Samozrejme, nie je to ľahká situácia. Aj vďaka rodine som zatiaľ nad vodou, odhodlaný a motivovaný. Ide o veľa, no som zvyknutý bojovať. Verím, že aj teraz to zvládneme."

Po šokujúcej správe prejavujú dôveru nielen jeho najbližší, ale aj fanúšikovia či partneri. "Touto cestou by som sa chcel poďakovať všetkým známym z môjho okolia, rodine, ale aj úplne neznámym ľuďom, ktorí mi píšu. Je to pre mňa obrovská podpora. Cením si ich dôveru, vnímam to ako vzpruhu aj motiváciu do neľahkého boja," odkázal prostredníctvom webu pluska.sk Matej Tóth.


BRATISLAVA 12. júla 2017 (DENNÍK ŠPORT, GABRIEL BOGDÁNYI)

Olympijský šampión Matej Tóth sa ocitol v ťažkej situácii. Hoci nikdy nemal pozitívny test, musí dokázať, že - nedopoval. Lebo traja experti sa domnievajú, že - možno dopoval. Zvrátené, no tak sú nastavené antidopingové pravidlá pri vyhodnocovaní výsledkov v biologickom pase športovca.

On, tvrdý kritik nekalých praktík, tvár rôznych charitatívnych projektov vrátane kampane Ligy proti rakovine, čelí obvineniam, že sa k úspechom dopracoval neférovou cestou. Nuž, silná káva. Veľmi silná.

Ako to všetko bolo, vie len náš najlepší atlét posledných rokov. Poznám ho takmer dve desaťročia. A hoci ruku do ohňa môže dať každý stopercentne iba sám za seba, neverím, že Matej pochybil. Neverím, že celé tie roky sa pretvaroval - vodu kázal, víno pil. Neverím, že všetkých, ktorí mu dôverovali a drukovali, vodil za nos a sprosto klamal. Neverím, že je taký dobrý herec. Neverím, že Matej Tóth je klamár a podvodník.

Mateja čakajú extrémne náročné týždne a mesiace zbierania desiatok dôkazov, že sa ničím neprevinil. Vyvrátiť podozrenia bude sizyfovská úloha. Mentálne i finančne. Ak sa však do tohto boja púšťa, asi dobre vie, prečo. Ak nezlyhal, prečo má prežiť zvyšok života očiernený, potupený? Tu už nejde len o olympijské zlato, v hre je najmä ľudská dôstojnosť. Viete si predstaviť, že ste nič nespáchali, no všetci by vás až do konca života považovali za podvodníka? Hrozná predstava! V podobnej situácii sa teraz ocitol Matej Tóth.

Chodecký šampión stál na štarte jedenástich päťdesiatok. Náročných, plných nástrah. No súboj, ktorý ho čaká teraz, bude tisícnásobne ťažší ako ktorákoľvek z nich. Ide o česť, dobrú povesť a elementárnu spravodlivosť. Aby naňho nik nikdy nemohol ukazovať prstom: aha, tváril sa ako bojovník proti dopingu, no vykľul sa z neho podvodník.

V trestnom konaní žalobca/prokurátor dokazuje v súdnych procesoch obvinenému, že pochybil. Ak máte problém v biologickom pase ako Tóth, je to presne naopak. Stačí podozrenie a musíte dokazovať, že nie ste podvodník. Prezumpcia neviny? Neplatí. Zvláštne. Aj preto bude tento súboj pre Mateja Tótha najťažší v kariére.


BRATISLAVA 12. júla 2017 (SITA)

"V žiadnom prípade nepripúšťam, že sme pochybili. S takýmito vecami sme nielenže nikdy nepracovali, ale sme sa nimi ani len nezaoberali. Doping je pre mňa absolútne neprijateľný a neprípustný," reagoval v rozhovore pre denník Šport tréner slovenského chodca Mateja Tótha Matej Spišiak na podozrenia, že jeho zverenec bral doping.

"Keď som sa dozvedel, že má problém so vzorkou v biologickom pase, skoro som spadol z bicykla," konštatoval Spišiak pre Šport a pokračoval: "Od samého začiatku považujem obvinenie za totálny nezmysel a nespravodlivosť voči Maťovi. Som si istý, že sme pracovali férovo, korektne a čisto. Celý systém je postavený na hlavu: niekto vyhodnotí vzorku, obviní vás, vystaví vám stopku - neviete dokedy - a vy sa obhajujte... Nonsens!"

Ocenil podporu Tótha, ktorú prejavujú ľudia. "Prosím ich, aby v tom zotrvali, môže nám to veľmi pomôcť," dodal. Na otázku, či verí, že Matej dotiahne najťažší súboj kariéry do víťazného konca, odvetil: "Bol by som zlý tréner, keby som v to neveril. Nech by padol akýkoľvek finálny verdikt, pre mňa bude Matej vždy víťaz. Z môjho pohľadu je celé obvinenie postavené na vode, je to absolútna nespravodlivosť."

Slovenský chodec nebude na augustových majstrovstvách sveta v atletike v Londýne obhajovať zlatú medailu spred dvoch rokov z Pekingu. Úradujúci olympijský víťaz v chôdzi na 50 km z Ria de Janeiro má nezrovnalosti v biologickom pase a dočasne ho suspendovali. Tóth má do vyrieknutia verdiktu pozastavenú činnosť, hrozí mu štvorročný trest.


BRATISLAVA 11. júla 2017 (Denník Šport, GB)

Olympijský šampión v chôdzi na 50 km z Ria de Janeiro Matej Tóth nebude na začiatku augusta obhajovať na majstrovstvách sveta v atletike v Londýne zlato spred dvoch rokov z Pekingu. Namiesto finišu v príprave na šampionát totiž rieši závažný problém: v jeho biologickom pase športovca (BPŠ) sa objavila odchýlka, a preto sa Medzinárodná asociácia atletických federácií (IAAF) domnieva, že mohol porušiť antidopingové pravidlá. Matej však akékoľvek pochybenie striktne odmieta.

Vo vyhlásení, ktoré v sobotu večer o 22.10 h poslal aj denníku Šport zdôraznil, že sa teraz sústredí prioritne na to, aby sa zbavil podozrení, že sa k úspechom dopracoval nečistým spôsobom.

"Médiám a športovej verejnosti s poľutovaním oznamujem, že definitívne nebudem štartovať na augustových majstrovstvách sveta v atletike v Londýne. Dôvodom je psychická a fyzická vyčerpanosť a z toho vyplývajúci tréningový výpadok. Tento stav spôsobila správa od IAAF, ktorá ma upozornila na štatistické odchýlky v mojom biologickom pase a požiadala ma o vysvetlenie. Biologický pas funguje na princípe matematického vzorca. Nezrovnalosť automaticky nemusí znamenať, že si športovec pomáhal nedovolenými prostriedkami alebo metódami," zdôraznil olympijský šampión vo vyhlásení. "Keďže som počas celej mojej kariéry zásadne vystupoval proti akýmkoľvek nekalým praktikám a absolútne vylučujem akékoľvek pochybenie, táto správa ma šokovala. Preto sa teraz sústredím najmä na to, aby som s pomocou rešpektovaných svetových odborníkov z rôznych oblastí preukázal, že išlo o prirodzený fyziologický stav organizmu, ktorý mohol vyvolať môj vtedajší zdravotný stav."

Matej Tóth v závere vyhlásenia, ktoré poslal v písomnej forme a aj ako zvukovú nahrávku, ešte upozornil, že podľa regúl sa až do ukončenia vyšetrovania nemôže žiadna strana - IAAF, SAZ i on - k prípadu verejne vyjadrovať. Požiadal preto médiá, aby túto situáciu rešpektovali.

Podľa informácií Športu ide v Tóthovom prípade o jednu problematickú hodnotu z jari minulého roka, keď vrcholil jeho problém s ľavou holennou šľachou a hrozilo, že na olympiádu do Ria ani nepôjde.

Chodecký šampión patrí spolu s cyklistom Petrom Saganom medzi najčastejšie testovaných slovenských športovcov. Antidopingová agentúra SR (SADA) nedávno na tlačovej besede informovala, že v roku 2016absolvoval 10 kontrol: jednu súťažnú (po triumfe na OH 2016) a deväť mimosúťažných. Komisári mu štyrikrát odoberali vzorku moču a až osemkrát vzorku krvi, jednu dva dni pred štartom olympijskej päťdesiatky v Riu. Od zavedenia biologického pasu športovca v roku 2009 absolvoval bezmála tri desiatky odberov krvi pre potreby antidopingového testovania.

Matej Tóth nikdy nemal pozitívny antidopingový test (ani nikdy nevynechal antidopingovú skúšku) a nemá ho ani teraz. Experti, ktorí v pasoch analyzujú výsledky odberov, sa však na základe jednej Tóthovej odchýlky domnievajú, že pravdepodobne je výsledkom užívania zakázanej látky alebo využitia zakázanej metódy, napríklad transfúzie vlastnej krvi. Tóth teraz musí disciplinárnu komisiu SAZnepriestrelnými dôkazmi a expertízami presvedčiť, že dôvody sú celkom iné - že išlo o prirodzený fyziologický stav organizmu v dôsledku jeho vtedajšieho zdravotného stavu, na ktorý vplývali i ďalšie okolnosti. A aj keby ju presvedčil, ešte to nemusí znamenať koniec tortúry. IAAF sa v prípade, že disciplinárka rozhodne v Tóthov prospech, môže odvolať na Športový arbitrážny súd (CAS) v Lausanne. V prípade, že spomenuté inštitúcie argumentmi nepresvedčí, hrozí mu štvorročný dištanc. Až do konečného vyriešenia prípadu sa však na 34-ročného chodeckého šampióna treba stále dívať ako na nevinného.

Po úspechu v Riu a lanskej októbrovej operácii problémovej šľachy v ľavej holeni začal Matej Tóth s plnohodnotným tréningom znova až v tomto roku v januári. Prvé preteky absolvoval 22. apríla v Borskom Mikuláši (246 dní po olympijskom triumfe), kde suverénne získal deviaty titul majstra Slovenska časom 1:24:38 h. Ďalší štart 19. mája na ME tímov v Poděbradoch však pre problémy so slabinami zrušil. Neobjavil sa ani 17. júna na mítingu P - T - S v Šamoríne. Neúčasť zdôvodnil fyzickým a mentálnym vyčerpaním. Vtedy už s veľkou pravdepodobnosťou vedel, že má problém s odchýlkou v biologickom pase športovca.

Matej Tóth vždy vystupoval proti dopingu. Kým mnohí mlčali, on nemal problém poukazovať na problémy v tejto oblasti. Verejne ostro kritizoval i praktiky v ruskej chôdzi najmä v tréningovej skupine kouča Viktora Čogina, z ktorej vyšli mnohí medailisti vrcholných podujatí, no väčšinu neskôr usvedčili z dopingu.

ZVÄZ MUSÍ MLČAŤ

Vedenie Slovenského atletického zväzu mlčí, no - nemôže inak. "Vzhľadom na pravidlá sa k prípadu nemôžeme vyjadrovať," odvetil stroho prezident SAZ Peter Korčok na našu žiadosť o reakciu na problémy Mateja Tótha, pričom zdôraznil, že mu to neumožňujú regule a Kódex Svetovej antidopingovej agentúry (WADA).

ČO JE BIOLOGICKÝ PAS ŠPORTOVCA (BPŠ)

Ide o jednu z novších metód odhaľovania dopingu, využíva sa od roku 2009. Na rozdiel od klasických metód, ktoré u športovca sledujú len aktuálnu hodnotu zakázaných látok v organizme, BPŠ dlhodobo sleduje všetky dostupné analýzy krvných i močových vzoriek športovca zo súťažných aj mimosúťažných kontrol. Sledovanie krvného obrazu (počet červených krviniek, hladina hemoglobínu, retikulocytov) sa v BPŠ využíva ako nepriama detekcia na zistenie užitia zakázaných látok a metód najmä vo vytrvalostných športoch a disciplínach. Používa sa tzv. adaptívny model, ktorý u každého dlhodobo sledovaného športovca určuje spodnú a vrchnú hranicu, v ktorej by sa mali pohybovať hodnoty jeho odobratých vzoriek.

Výsledky odberov na základe matematického počítačového modelu spracováva softvér Athlete Passport Management Unit (APMU), vyjadruje ich v krivkách a upozorňuje na prípadné odchýlky. Experti porovnávajú jednotlivé parametre aktuálne skúmanej vzorky s maximálnymi a minimálnymi hodnotami športovcových parametrov vo všetkých predošlých vzorkách. Ak sa v BPŠ objavia odchýlky, môže ísť o náznak dopingu, no môžu taktiež signalizovať ochorenie. Údaje preto preskúma odborník z odboru klinickej hematológie, športovej medicíny a športovej fyziológie, ktorý vysloví jeden z nasledovných štyroch záverov: všetko je v poriadku a k porušeniu pravidiel nedošlo, je potrebné ďalšie testovanie, keďže výsledky nemajú dostatočnú výpovednú hodnotu, odchýlka je pravdepodobne spôsobná chorobou, alebo nemá biologický pôvod a pravdepodobne ide o doping.

Ak sa potom na poslednej možnosti zhodnú traja odborníci, musí športovec zdôvodniť, čo spôsobilo odchýlku. Ak sa expertom zdá vysvetlenie nedostatočné, nasleduje disciplinárne konanie, po ktorom sa ešte môžu strany sporu odvolať na Športový arbitrážny súd (CAS) v Lausanne.

Mnohí uznávaní lekári a športoví právnici sa zhodujú: biologické pasy sú výborná vec, ale nie sú dokonalé

Tóthova nádej je aj kauza Kreuziger

Biologický pas športovca je výborný prostriedok v boji proti dopingu, ale zďaleka ešte nie je taký dokonalý, aby sa na základe údajov v ňom dalo stopercentne tvrdiť, že športovec pochybil. Na tom, že BPŠ ako nástroj v boji proti dopingu má ešte slabiny, sa zhodujú viaceré lekárske vedecké kapacity i renomovaní právnici.

Profesor klinickej biochémie z Milánskej univerzity Giuseppe Banfi v časopise Clinical Chemistry and Laboratory Medicine poukázal na to, že v programe na vyhodnocovanie vzoriek v biologickom pase nie je primerane zohľadnená analytická variabilita. "Zmeny hematologických parametrov v dôsledku tréningu a súťaží nie sú zakomponované. Existujú aj ďalšie oblasti, ktoré pri vyhodnocovaní biologických pasov nie sú vedecky úplne vysvetlené, čo znižuje ich hodnovernosť pri dokazovaní manipulácie s krvou," tvrdí profesor Banfi.

Trojica španielskych lekárov z katedry fyziológie Lekárskej fakulty Valencijskej univerzity vedená rešpektovaným Fabianom Sanchisom-Gomarom v rovnakom periodiku tiež poukazuje na slabiny "pasu", pričom sa odvoláva aj na štúdiu Michaela Wozneho v jednom z najstarších a najrenomovanejších medicínskych žurnálov The Lancet. Podľa nej existuje riziko nesprávneho výkladu fyziologických zmien hematologických parametrov v biologickom pase športovca v dôsledku tréningu či využitia hypoxie antidopingovými autoritami. Mali by sa preto jasnejšie definovať a vysvetliť postupy pri vyhodnocovaní výsledkov, aby sa vyhlo nedorozumeniam a zvýšila sa transparentnosť tohto procesu.

Bývalý člen lekárskej komisie Medzinárodného olympijského výboru a exriaditeľ olympijského analytického laboratória UCLA v Los Angeles Don Catlin vraví, že biologický pas športovca je ďalší výborný prostriedok na odhaľovanie dopingu, no pripúšťa, že má svoje limity. "Pas sa však neustále modifikuje, aby bol presnejší a lepší," pripomína.

Napriek tomu stále existuje pomerne veľká benevolencia pri vyhodnocovaní výsledkov zaznamenaná v BPŠ. Príkladom je český cyklista Roman Kreuziger. Hoci jeho hodnoty v pase boli v norme a pohybovali sa medzi dolnou a hornou hraničnou hodnotou, Medzinárodná cyklistická únia (UCI) ho v júni 2013 obvinila z dopingu. Krivka hodnôt sa vraj expertom zdala podozrivá.

Kreuziger si najal dvoch expertov, UCI však ani ich vysvetlenie neprijala. Prípadu sa chopil šikovný športový právnik Jan Šťovíček. Vyžiadal si stanoviská od renomovaných odborníkov, Španiela Cristóbala Beldu Iniestu, Douwa de Boera a Kevina Hamptona, cyklistu poslal na vyšetrenie na prestížnu kliniku Mayo v americkom Rochestri, ktorá potvrdila zníženú funkciu jeho štítnej žľazy. Šťovíček dokonca poslal Kreuzigera aj na detektor lži, kde ho vypočúval uznávaný Angličan Terry Mullins.

Rozhodcovská komisia Českého olympijského výboru 22. septembra 2014 dospela k názoru, že cyklista neporušil antidopingové pravidlá. UCI prijala verdikt s nevôľou a spolu so Svetovou antidopingovou agentúrou (WADA) sa odvolala na Športový arbitrážny súd v Lausanne. Päť dní pred arbitrážou však odvolanie stiahla - bez vysvetlenia, bez ospravedlnenia...

"Pre veľa športovcov to bol dôležitý signál, že ak nič zlé neurobili a budú bojovať až do konca, existuje šanca na víťazstvo," podotkol Roman Kreuiziger v dokumente Českej televízie Trinásta komnata.

A to je aj šanca pre Mateja Tótha, ktorý takisto ako český cyklista tvrdí, že nijako nepochybil.

ČO SI MYSLÍ MUŽ, KTORÝ ZACHRÁNIL KREUZIGERA

V kauze českého cyklistu Romana Kreuzigera zohral dôležitú úlohu húževnatý a ambiciózny expert na športové právo, 45-ročný Jan Šťovíček. Aj on vidí mnoho slabín v biologických pasoch športovca. "Nie sú jasne dané pravidlá, aká odchýlka je ešte v normále, a aká je už doping," vyhlásil v rozhovore pre aktualne.cz po úspešnom konci Kreuzigerovej kauzy. "Práve preto sa s tým musí ešte chvíľu pracovať. Podľa mňa to bude trvať pár rokov. Ale súčasná situácia, keď môže prísť niekým posvätený znalec a povedať, toto je doping, nemá žiadny vedecký základ, základ v žiadnych predpisoch a dáva to strašnú právomoc určitým ľuďom, ktorí môžu za doping odsúdiť niekoho, kto vlastne vôbec nedopoval. Preto hovorím, že sa musia vytvoriť presné predpisy. A je jedno, či o rok, tri alebo desať."

Mimochodom: od januára 2016 sa Jan Šťovíček stal na štyri roky jedným z rozhodcov Športového arbitrážneho súdu v Lausanne.

Docent JIŘÍ SUCHÝ z FTVŠ KU v Prahe otvorene hovorí, že spoľahlivosť biologických pasov športovcov je mizerná

Odchýlka neznamená automaticky doping

Na tému biologických pasov sme sa zhovárali s docentom Jiřím Suchým z Fakulty telesnej výchovy a športu Karlovej univerzity v Prahe, ktorý sa dlhodobo venuje výskumu vplyvu tréningu vo vysokej nadmorskej výške na výkonnosť športovcov. Debata s českým odborníkom, ktorý je aj člen vedeckej rady FTVŠ UK v Bratislave, sa niesla vo všeobecnej rovine, pričom Jiří Suchý nevedel, že Matej Tóth mal odchýlku v biologickom pase.

l Skúste prosím jednoducho vysvetliť - napríklad laikovi - čo je vlastne biologický pas športovca...

"V podstate je to len špecifický názov pre realizáciu a následnú elektronickú evidenciu analýz predovšetkým krvných vzoriek."

Na akom princípe funguje? Čo sa vyhodnocuje?

"Slúži k longitudinálnemu, čiže dlhodobému sledovaniu najmä krvného obrazu, a ak sa hodnoty výrazne odlišujú od predchádzajúcich, dotyčný je obvinený z používania zakázaných látok. V minulosti musel športovec jednoznačne prekročiť jasne definovanú hodnotu, dnes ju nemusí. Stačí mať len výraznú zmenu v porovnaní s predchádzajúcim meraním."

Ktorí športovci používajú biologický pas?

"Momentálne len vrcholoví, absolútna špička."

Aká je podľa vás spoľahlivosť pasu športovca?

"Mojou optikou - zaoberám sa tréningom vo vyššej nadmorskej výške - do ktorej vidím, je mizerná. Na prvý pohľad to vyzerá tak, že metodika biologického pasu športovca je úplne jasná, ale neplatí univerzálne. Ktorá odchýlka znamená, že športovec dopoval, a ktorá je len dôsledok fyziologickej zmeny?"

Ak tomu správne rozumieme, nie je presne stanovená hranica ako napríklad pri anabolikách, že toto je hranica, ktorú, ak prekročím, ide jednoznačne o doping...

"Áno, presne tak. Športovec jednoznačne nevie, v akých limitoch sa má držať, ak nechce mať problém..."

Čo znamená, ak sa u športovca objaví štatistická odchýlka od pásma, v ktorom by sa mali hodnoty jeho krvného obrazu pohybovať?

"Dopingový priestupok."

Znamená takáto odchýlka, že športovec použil stopercentne nejaké zakázané prostriedky alebo zakázanú metódu, napríklad autotransfúziu krvi?

"To rozhodne nie! Príčina odchýlky môžu byť napríklad fyziologické zmeny v dôsledku tréningu v nadmorskej výške. Vtedy vám hodnoty vyskočia. Odchýlky môžu takisto súvisieť s hydratáciou alebo dehydratáciou organizmu, ktorá je pre červené krvinky pomerne zásadná. Príčinou nezrovnalostí môže byť aj ochorenie. Posudzovanie hodnôt v biologickom pase je veľmi individuálna vec."

Ako je možné, že českého cyklistu Romana Kreuzigera Medzinárodná cyklistická únia (UCI) obvinila z dopingu, pričom hodnoty z jeho vzoriek sa pohybovali medzi dolnou a hornou hranicou a nikdy žiadnu z nich neprekročili?

"Myslím si, že v tom bola aj politika a rôzne iné záujmy. Preto treba aj pri biologických pasoch jasne stanoviť, čo je doping a čo nie."

Existuje šanca, že vznikne niečo dokonalejšie ako biologický pas športovca, alebo ten sa zdokonalí natoľko, že nevzniknú pochybnosti, či niekto dopoval alebo nie?

"Bude to nevyhnutné. Ak si dobre pamätám, WADA vypísala na jar grant na spresnenie metodiky vyhodnocovania pasov tak, aby bolo na prvý pohľad jasné, že športovec dopoval, a kde je odchýlka len dôsledok fyziologickej zmeny. Ja to v súčasnosti neviem určiť a ak si niekto myslí, že to vie, nehovorí podľa mňa pravdu."

GABRIEL BOGDÁNYI


BRATISLAVA 8. júla 2017 (MATEJ TÓTH)

Médiám a športovej verejnosti s poľutovaním oznamujem, že definitívne nebudem štartovať na augustových majstrovstvách sveta v atletike v Londýne. Dôvodom je psychická a fyzická vyčerpanosť a z toho vyplývajúci tréningový výpadok. Tento stav spôsobila správa od IAAF, ktorá ma upozornila na štatistické odchýlky v mojom biologickom pase a požiadala ma o vysvetlenie.

(Biologický pas funguje na princípe matematického vzorca. Nezrovnalosť automaticky nemusí znamenať, že si športovec pomáhal nedovolenými prostriedkami alebo metódami.)

Keďže som počas celej mojej kariéry zásadne vystupoval proti akýmkoľvek nekalým praktikám a absolútne vylučujem akékoľvek pochybenie, táto správa ma šokovala. Preto sa teraz sústredím najmä na to, aby som s pomocou rešpektovaných svetových odborníkov z rôznych oblastí preukázal, že ide o prirodzený fyziologický stav organizmu, ktorý mohol vyvolať môj vtedajší zdravotný stav.

Podľa regúl sa až do ukončenia prípadu nemôže žiadna strana k prípadu verejne vyjadrovať. Preto Vás zdvorilo žiadam, aby ste rešpektovali túto situáciu.